Laddar Evenemang

 

Sveriges säkerhet och utrikespolitik

Välkommen till en intressant föreläsning som belyser frågor kring vad som hänt inom Sveriges säkerhet och utrikespolitiken de senaste 18 månaderna.

Föreläsningen genomförs i samarbete med Reservofficersföreningen i Skåne.

Datum och plats
Datum: 22 november kl. 18.00
Plats: Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

Det pågående kriget i Ukraina och västvärldens reaktioner om kriget är den mest omvälvande händelseutveckling sedan det kalla krigets slut. Kriget och dess följder kommer att få stor påverkan på den försvarspolitiska och säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och Sverige under lång tid fram
över. Rysslands krig i Ukraina riktar sig såväl mot Ukrainas existens som självständig stat som mot den europeiska säkerhetsordningen i sin helhet. När Sverige blir medlem i Nato kommer vi att möta en ny dynamik vad avser hot,
utmaningar och försvarsmöjligheter.

Sverige måste fortsatt kunna möta angrepp och försvara sitt territorium även som allierad enligt artikel 3 i Nordatlantiska fördraget. Detta kräver ett starkt försvar med tillräcklig förmågebredd.

Sveriges totalförsvar måste kunna hantera hot och angrepp. Ett motståndskraftigt samhälle samt en stark teknik- och industribas bidrar också till att uppfylla Sveriges åtagande enligt artikel 3.

Reservofficersföreningen i Skåne kommer att ansvara för en intressant föreläsning den 22/11 2023 kl.18.00.

Föreläsare
Vår föreläsare är Michael Sahlin tidigare ambassadör i Turkiet och ambassadör Serbien. Michael Sahlin har bland annat varit statssekreterare, i Försvarsdepartementet.
Michael Sahlin är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien invald 1991. Idag är han verksam i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Michal Sahlin har gedigna kunskaper om Turkiet.

Föreläsningen kommer att belysa frågor kring de senaste 18 månader vad som hänt i Sveriges säkerhet och utrikespolitik. Ämnen som kommer att beröras är situationen i Ukraina. Vidare frågor kring vårt inträde i Nato. Alla olika turer kring president Erdoğans agerande i Natofrågan. För närvarande är avtalet inte ratificerat av Turkiet och Ungern.

Nya frågor som kommer att beröras är de högst aktuella frågorna kring koranbränningar som satt fokus på Sverige. Säkerhetsläget har skruvats upp till en väldigt hög nivå. Den islamiska samarbetsorganisationen IKO med 57 medlemsländer har kallat till möte med regeringen. Michael Sahlin är väldigt insatt i dessa frågor.

Anmälan
Anmälan görs via kenneth.adler@resoffskane.se.

Det är fri entré och vi bjuder på enklare förtäring.


Varmt välkomna!