Laddar Evenemang

Allmänna Försvarsföringen i Kalmar län inbjuder till Försvarsforum den 17 oktober kl.18.30 i hörsalen Falken.

Allmänheten hälsas välkomna!

Kvällens program

Försvarsmaktens utveckling mot bakgrund av Försvarsberedningens rapport

Konteramiral Jörgen Ericsson är ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet och Kungl Krigsvetenskapsakademien. Han är sedan 2017 Andre styresman i KKrVA. Han har en lång militär karriär bakom sig bland annat som chef för 3.ytstridsflottiljen, Marininspektör och Strategi- och planeringschef i Försvarsmakten. Ericsson krönte sin karriär som försvarsattaché i Washington.

Terrorism – Ett hot mot Sverige?

Lars Nylén är jurist, f d rikskriminalchef och generaldirektör och chef för Kriminalvården samt ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Han är projektledare för delprojektet ”Icke-militära hot” inom projektet KV21.

Kvällen inleds med att våra två föreläsare håller sina anföranden. Därefter en gemensam frågestund där även riksdagsledamöterna Jan R Andersson (M) och Björn Petersson (S) deltar. Efter föreläsningen finns möjlighet till frågor och diskussion i samband med ärtsoppa, pannkaka, lättöl/vatten och kaffe till subventionerat pris 60 kr. Mot tillägg av 40 kr erbjuds ett glas varm punsch.

Anmälan till 073-667 57 22 eller dan.fogby@hotmail.com senast den 14 oktober.

OBS! Ange om du också deltar på eftersitsen.