Laddar Evenemang

Den 12 oktober är det dags för den årliga Försvarskonferensen i Skövde. Det är den åttonde konferensen i ordningen och även den sista i Försvarsmaktsråd Skaraborgs regi.

I år är konferensen webbsänd på grund av coronapandemin och startar 09.00. Konferensen modereras av Annika Nordgren Christensen.

Försvarskonferens 2020 genomförs i en mycket spännande tid i försvarspolitiken då en ny försvarsinriktningsperiod snart är att vänta. Detta uppmärksammar vi bland annat genom en paneldiskussion mellan samtliga riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner. Arméchef Karl Engelbrektson lyfter frågan om nya krav på samverkan kring en försvarsmakt i tillväxt.

Särskilt fokus för Försvarskonferens 2020 är också erfarenheter från hanteringen av coronapandemin i ett totalförsvarsperspektiv. Vi får bland annat konkreta exempel på hur en kommun – Västerås – drar nytta av sin planering för civilt försvar i hanteringen av pandemin. Vidare medverkar chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Lena Hallin och biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen för att ge en lägesbild och information om främmande makts agerande när Sverige krishanterar.

För journalister som inte kan ta sig till Skövde erbjuder vi möjligheten att genomföra digitala intervjuer med alla föredragshållare och medlemmar i Försvarsmaktsrådet (förutom landshövdingen i Västra Götalands län Anders Danielsson som är med på länk). Programmet i sin helhet finner du här: https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarskonferens-2020/program-forsvarskonferens-2020/ För att se konferensen krävs en anmälan här: https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarskonferens-2020/

Boka in dig för intervjuer med föredragshållare eller rådsmedlemmar genom att kontakta pressansvarig Caroline Segerdahl, 0500-49 87 63.

Försvarsmaktsråd Skaraborg består av Livregementets husarer K 3, Markstridsskolan MSS, Skaraborgs flygflottilj F 7, Skaraborgs regemente P 4 och Trängregementet samt kommunerna Karlsborg, Lidköping och Skövde.

Dela nyheten! Välj din plattform!