Laddar Evenemang

Pax Nordica 2023: Sammanhållning på Arktiska flanken! Nato, EU och Sverige
23 mars 2023
Aula Biologica, Umeå Universitet
Linnaeus väg 7, 907 36 Umeå

Lyssna live via Zoom

När Sverige under 2023 firar 500 år av självständighet sker det mot bakgrund av omfattande säkerhetspolitisk förändring, såväl nationellt som internationellt. Under mer än 200 år utgjorde alliansfriheten Sveriges säkerhetspolitiska grundbult, efter andra världskriget intimt förknippad med Finlands motsvarighet. Under ett säkerhetspolitiskt turbulent 2000-tal börjar emellertid såväl den ekonomiska globaliseringens som klimatets och de militära stormakternas roller i världspolitiken att svänga. På senare tid har både coronapandemins effekter och Rysslands militära angrepp på Ukraina illustrerat hur en ny världsordning börjat växa fram. Nästan som en bekräftelse på detta ansöker Sverige och Finland, samtidigt och gemensamt, om medlemskap i försvarsalliansen NATO år 2022.

På senare tid har ett återtagande av svensk militär förmåga (i norr) påbörjats, med tydlig inriktning på ett växlande strategiskt läge i norra Europa och Arktis. Den nya satsningen framgår såväl av det senaste försvarsbeslutet som av Sveriges arktiska strategi från och med 2020. Betyder det att svensk säkerhet nu blir tätare förknippad med arktisk säkerhet? I vilket övergripande sammanhang ingår i så fall Östersjöområdet? Vilken roll spelar det förnyade ekonomiska intresset för Sveriges nordliga områden? Vilka lärdomar kan vi dra av coronapandemin och energikrisen? Vilka förutsättningar finns för samsyn mellan länder om gemensam säkerhet i vår del av världen? Har Rysslands agerande redan skapat en ny säkerhetsordning i Europa och vilken roll spelar Nato i en sådan?

 

TALARLISTA OCH PRESENTATIONER
13.00-13.10  

Dieter Müller
vicerektor vid Umeå universitet

 

Inledningsanförande

13.10-13.20  

Minou Sadeghpour
moderator

 

Välkommen till programmet!

13.25-13.45  

Janne Jokinen
ambassadminister vid Finlands ambassad i Stockholm

 

Gemensam historia och framtid

13.50-14.10  

Linda Lundmark
docent och föreståndare vid Umeå universitet

 

Att starta forskarutbildning i en osäker tid

14.15-14.35 Paus
14.35-14.55  

Niklas Granholm,
Forskningsledare FOI

 

Ett nytt Arktis: från exceptionalism till säkerhetsdilemma

15.00-15.20  

Lena Hallin
generalmajor och chef för MUST

Säkerhetspolitisk utblick
15.25-16.00  

Minou Sadeghpour
moderator

 

Paneldiskussion

16.00-16.30  

Utrikespolitiska föreningen och Allmänna Försvarsföreningen

 

Mingelstund i anslutning till Aula Biologica

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige. Pax Nordica är öppet för alla som vill vara med och lyssna och det kostar ingenting att delta.

Conference organizers:

In association with: