Laddar Evenemang

Ett högaktuellt föredrag av:
Jörgen Elfving, överstelöjtnant, Rysslandsexpert och tidigare chef för arméns Underrättelseskola.

Tid: Torsdag 2022-09-29 kl 18.00 – cirka 20.30 (Fram till längst 21.00).
Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

Jörgen Elfving är f d arméofficer och under sin tid i Försvarsmakten i huvudsak sysselsatt med frågor rörande Sovjetunionen/Ryssland. Elfving har varit chef för dåvarande arméns Underrättelseskola. Efter att ha lämnat Försvarsmakten har han haft uppdrag för olika myndigheter och verkat som författare och översättare samt skrivit ett flertal artiklar för såväl inhemska som utländska läsare.

Allmänna Försvarsföreningen i Skåne inbjuder i samarbete med Försvarsut-bildarna Skåne till detta föredrag. Efter föredraget blir det paus och en frågestund.

Anmälan senast måndag 2022-09-26 till: Jan-Inge Svensson, janinge.svensson45@gmail.com eller 0702 03 18 80

                                              Välkommen! 

Pontus Persson                                                      Tomas Malm

Ordförande                                                            Ordförande

AFF Skåne                                                            Skåne Försvarsutbildningsförbund

Dela nyheten! Välj din plattform!