Laddar Evenemang

inbjuder till

Totalförsvar Öland

Program

10:00 – Totalförsvar Öland öppnas

10:05 – Genomgång och visning inför fallskärmshoppning

10:15 – Fallskärmshoppning
Ytbärgning med helikopter*

10:40 – Konsert
Hemvärnets musikkår och fanvakt inmarsch

11:00 – Flamman & Lågan
Familjeföreställning med Ölands Räddningstjänst

11:35 – JAS 39 Gripen

11:40 – Folk och Försvar seminarium
”Sveriges framtida säkerhet – Försvarsberedningens rapport 2021-2025”

12:45 – Länsstyrelsen informerar

13:00 – Konsert
Hemvärnets musikkår

13:30 – Flyguppvisning
Christen Eagle

13:45 – Frivilliga Flygkåren flyger över och filmar

14:00 – Rekryteringsevent
Med deltagande organisa­tioner

14:30 – Räddningsförevisning
Polisen och Räddningstjäns­ten

15:00 – Landstigning och anfall
Hemvärnet och stridsbåt 90

15:30 – Flyguppvisning
Team 50

16:00 – Fallskärmshoppning
Ytbärgning med helikopter*

16:30 – Avslutning

(Reservation för programändringar) *SAR-helikopter utgår vid larm.

Fritt inträde – Servering

Ladda ned program och mer information »