Det är temat för det senaste numret av Vårt försvar där fem författare, forskare och officerare, analyserar de möjligheter och utmaningar som är konsekvensen av en könsneutral Försvarsmakt.

Övriga artiklar belyser Sveriges kommande insats i Mali, USA och Östersjöregionen, Sverige och Nato, cyberkrig, försvarsindustrin, kriget i Ukraina och civilt försvar. Författare är bl a Dennis Gyllensporre, Mats Bergquist och Gudrun Persson.