Läget i Belarus

Euractiv-artikel: https://www.euractiv.com/section/eastern-europe/opinion/with-the-us-absent-smaller-powers-lead-the-way-in-support-for-belarus/

2020-08-31T11:24:51+02:0031 aug 2020, 11:24|Kategorier: Notis|

Om det försämrade säkerhetsläget i Östersjön

P1-morgon: https://sverigesradio.se/artikel/7540401 Radio Sweden: https://sverigesradio.se/artikel/7540708 Seminarium om det försämrade säkerhetsläget i Östersjön: https://www.facebook.com/FreeWorldForum/videos/864058484000737

2020-08-31T11:22:47+02:0031 aug 2020, 11:22|Kategorier: Notis|

Coronapandemin visar brister i beredskapen

Förhandlingarna mellan regeringen och övriga partier inför höstens riksdagsbeslut om totalförsvarets femåriga inriktning ställs in tills vidare. Försvarsministern har gett besked att det inte blir några så kallade extra miljarder till försvaret. Hösten 2019 var regeringen och samarbetspartierna överens om den långsiktiga inriktningen och finansieringen av försvaret. Extramiljarderna som behövs för att kunna genomföra försvarsberedningens förslag beror på felräkning, inflation, brist på priskompensation med mera. Nu hävdar försvarsministern att Coronapandemin kostar så mycket att regeringen inte kan tillskjuta de extra miljarderna. Ett hot utesluter inte ett annat. Coronapandemin har inte förbättrat det säkerhetspolitiska läget. Coronapandemin avslöjar dessutom allvarliga brister i [...]

2020-07-08T12:38:39+02:008 jul 2020, 12:38|Kategorier: Notis|

Anna Wieslander medverkar i Reformpodden

Vad innebär det nya utlåtandet i Palmeutredningen? Hur påverkas säkerhetspolitiken om folk blir mer eller mindre nationalistiska efter Coronakrisen? I det här avsnittet diskuteras säkerhetspolitik. USA har valt att inte ta den internationella ledartröjan i kampen mot viruset, till skillnad från vad de har gjort tidigare. Hur påverkas deras internationella samarbeten när Coronakrisen är bakom oss? Är den Amerikanska presidenten ett säkerhetspolitiskt hot genom att bristen på agerande leder till förändrade spänningar i världen? Förutom Anna Wieslander medverkar också Patrik Oksanen, som är senior fellow på Frivärld. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores och sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Lyssna [...]

2020-06-12T11:36:44+02:0012 jun 2020, 11:36|Kategorier: Notis|

AFFs ordförande tilldelas H.M. Konungens medalj!

Elisabeth Nilsson. Bilden tagen vid Linköpings slott. Foto: Wikimedia Commons. Den 6 juni 2020 tilldelades Elisabeth Nilsson, ordförande i AFF och bl a före detta landshövding i Östergötland, H.M. Konungens medalj, 2:e storleken i Serafimerordens band. Hon tilldelas medaljen för sina ”[…] framstående insatser inom svenskt organisations- och näringsliv”.Vi alla på AFF önskar ett stort grattis till Elisabeth!

2020-06-12T11:22:22+02:0012 jun 2020, 11:22|Kategorier: Notis|

Om konsekvenserna för Europas försvar i skuggan av Coronapandemin

Anna Wieslander kommenterar 23 maj i New York Times om konsekvenserna för Europas försvar i skuggan av Coronapandemin https://www.nytimes.com/2020/05/23/world/europe/defense-autonomy-europe-coronavirus.html https://www.nytimes.com/2020/05/23/world/europe/defense-autonomy-europe-coronavirus.html

2020-05-26T09:22:55+02:0026 maj 2020, 9:21|Kategorier: Notis|

Fortsätt satsa på försvaret!

Sverige, Europa och världen genomgår en historisk tid som markerar början på slutet av den era som följde Berlinmurens fall för drygt 30 år sedan. Överst på alla nyhetssidor syns de senaste uppdateringarna kring COVID-19 och effekterna av viruset runt om i världen.[1] De ekonomiska konsekvenserna förutspås bli enorma. IMF bedömer att den globala bruttonationalprodukten (BNP) under år 2020 kommer minska med 3 procent, en siffra som är mycket högre än finanskrisen 2008–09. Sveriges BNP bedöms minska med fyra procent enligt finansminister Magdalena Andersson. De europeiska försvarsmakterna har synts mer än vanligt i krisen. I Spanien har de desinfekterat tågstationer, [...]

2020-05-19T13:51:33+02:0019 maj 2020, 12:47|Kategorier: Notis|

Information från Allmänna Försvars­föreningens kansli

Som tidigare meddelats den 15 mars till samtliga läns­avdelningars styrelse är Allmänna Försvarsföreningens planerade årsmöte i Stockholm den 5 maj inställt som fysiskt möte p g a Corona-pandemin. Planen är att genomföra det under andra former (online-/telefonmöte). Kansliet kommer senast den 21 april, med mail till samtliga länsavdelningars styrelse, sända ut underlag som krävs för att genomföra ett årsmöte (Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019, valberedningens förslag samt verksamhetsplan för innevarande år). Praktiska anvisningar för genomförande av årsmötet kommer också sändas ut men kan, beroende på vald teknisk lösning, bli senare än den 21 april. Olle Schylander Kanslichefen

2020-04-14T20:41:22+02:0014 apr 2020, 20:39|Kategorier: Notis|
Till toppen