Svensk säkerhet är beroende av utvecklingen i vårt närområde. Det är därför viktigt att följa upp vad som händer i Östersjöregionen och att få ta del av olika perspektiv. Torsdagen 7 januari träffade därför AFF representanter från International Center for Security and Defefence (ICDS) i Tallin.

Från AFF deltog styrelseledamoten Stefan Kristiansson och generalsekreteraren Stefan Ring medan ICDS mötte upp med ställföreträdande chefen Martin Hurt samt Pauli Järvenpää, Dimitiri Teperik och Madis Mikko.

 Ett första resultat av mötet kommer att bli ett samarbete med utbyte av artiklar och tips om författare till Vårt Försvar. Dessutom diskuterades samarbete vid Almedalsveckan och vid olika seminarier. ICDS kan antagligen bli en bra resurs vid till exempel Pax Baltica.

 Mer information om ICDS finns på http://www.icds.ee/

 På kvällen träffade Stefan Kristiansson och Stefan Ring den svenske ambassadören i Estland, Anders Ljunggren och försvarsattachén P-O Bengtsson.