Den 8 februari höll Allmänna försvarsföreningen i Skåne sin välbesökta årsstämma hos energijätten Eon i Malmö. Dragplåstret var Hans Brun, som är terrorforskare vid Försvarshögskolan i Stockholm och King´s College i London. Han är en av Sveriges ledande experter på internationell terrorism, ett ämne som fängslade åhörarna.

Mötet hölls i samarbete med Försvarsutbildarna Skåne och lockade omkring etthundra deltagare.

Stämman leddes av ordföranden Mats Welff, Åhus, som omvaldes. Vidare omvaldes vice ordföranden Ola Fischer, Malmö, samt Lennart Ljungfelt, Ystad, och Pontus Persson, Simrishamn. Den nye regementschefen på P 7 i Revinge, Stefan Smedman, blev ny styrelseledamot medan följande kvarstår: Stig Rydell, Ängelholm, Bengt Jansson, Lomma, Lena Gartmark, Staffanstorp, och Per-Erik Ebbeståhl, Lund.

Vid stämman avtackades styrelseledamoten Mats Hansson, Fjälkinge.

Ett ökat intresse för försvarsfrågor och lockande föreläsningar har bidragit till att Allmänna försvarsföreningen i Skåne ökat antalet medlemmar, som nu uppgår till 187.

Dessutom har föreningen haft ett givande samarbete med Försvarsutbildarna, länets olika reservofficersföreningar och militära kamratföreningar.