Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde den 4 april ett seminarium under rubriken ”Den nya krigföringen – cyberattacker och påverkansoperationer”.

Inledningstalare var Överste Mattias Hansson, Chef Ledningsregementet vid Försvarsmakten och Kommunikationsdirektör Svante Werger från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Mattias gav en historisk utblick över den förändrade hotbilden genom den ökande användningen av internet. Användandet av datorsystem har ökat dramatiskt under de senaste 20 åren. Samtidigt har den tekniska komplexiteten ökat och få har kontroll över systemens uppbyggnad. Ett tydligt ansvar, med ordning och reda gällande utbildning och dokumentation, är nödvändig för att få robusta och säkra system.

Svante presenterade därefter det uppdrag som MSB fått av Regeringen genom Regleringsbrevet; förebygga, medvetandegöra, samverka och hantera, är myndighetens ledord. Från och med den 4 april (dagen för seminariet) har alla svenska myndigheter till uppgift att rapportera it-incidenter till MSB. Viktigt är att inte bara fokusera på hoten utan även identifiera vad som är skyddsvärt, och hur skyddet kan utformas. Bedömningen är att de så kallade ”trollfabrikerna” i Ryssland har begränsad påverkan på svensk media, beslutsfattare och befolkning. Betydligt allvarligare är påverkan med ursprung i antidemokratiska rörelser.

20160407

 

 

 

 

 

 

I den efterföljande diskussionen, där även Anders Jonsson, VD för Tekniska Verken i Linköping, och Christer Kustvik, chefredaktör för Östgöta Correspondenten deltog, diskuterades ekonomiska avvägningar, politiskt ansvar och svårigheten att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Seminariet modererades med säker hand av Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet, och besöktes av närmare 100 personer.