Nu kan du lyssna på det sjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du en företrädare för försvarsdebattörskollektivet ” Totalförsvar” berätta om hur debattörskollektivet kom till, vad man har ägnat sig åt under pseudonymerna ”Totalförsvar” respektive ”Reservofficer” och vad man kommer att titta närmare på i den kommande Totalförsvarsstudien. Du hittar avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/03/27/avsnitt-7-ett-samtal-med-en-foretradare-for-forsvarsdebattorskollektivet-totalforsvar/