Debattartikel: Folkförankringen viktig när nya totalförsvaret rustas

Detta är en debattartikel som publicerades först i Smålandsposten den 7 augusti 2021. Ett nytt totalförsvar börjar ta form sedan riksdagen godkänt regeringens förslag till rejäl nysatsning. Det är förstås viktigt att vårt nya försvar nu förankras i folkdjupen. Med det behöver vi alla hjälpas åt.   Ett nytt totalförsvar börjar ta form sedan riksdagen godkänt regeringens förslag till rejäl nysatsning. Beslutet fick bred uppslutning och började gälla vid nyår. Förstärkningen omfattar såväl det militära som det civila försvaret. Försvarsbudgeten ökar med nästan 29 miljarder kronor till 89 miljarder kronor 2025. Den militära organisationen ska senast 2030 vara utökad till [...]

2021-08-18T18:27:43+02:0017 aug 2021, 8:53|Kategorier: Debatt, Notis|

Debattartikel: Sluta hyckla om Sveriges militära alliansfrihet

Detta är en debattartikel, som publicerades först i Ystads Allehanda den 23 januari 2021. Sverigedemokraternas utspel i december om att Sverige bör ha en option att ansluta sig till Nato fick det ”att bubbla till i en gammal surdeg”. Plötsligt var det en majoritet i riksdagen för en Natooption. Regeringen med utrikesministern i täten rusade genast ut till försvar för vår militära alliansfrihet. Motståndet mot en Natooption upprepades av utrikesministern i samband med Folk och Försvars rikskonferens den 11 – 12 januari. Vi är inte alliansfria och har inte varit det sedan andra världskriget. Det fanns ett hemligt samarbete med västmakterna [...]

2021-02-04T08:57:29+01:004 feb 2021, 8:55|Kategorier: Debatt, Notis|

Debattartikel: Dags för ett Civilvärn

För ca 25 år sen trodde vi på Tennysons dikt som läses på nyåret. ”Ring in den tusenåriga fredens rike”.  Sverige tog bort värnplikten och civilplikten. Avrustade Totalförsvaret. Tyvärr blev det inte så. Vi håller nu på att rusta upp Försvarsmakten och har börjat att arbeta fram ett Totalförsvar i syfte att stödja det militära försvaret men även för att få ett förbättrat befolkningsskydd. Vi har hittills förlitat oss på att Hemvärnet kan förstärka Räddningstjänsterna vid skogsbränder, sanera olja, arbeta med höga vattenflöden. Vad händer om Hemvärnet måste lösa sina huvuduppgifter, att med vapenmakt skydda och bevaka för landet viktiga [...]

2021-02-04T08:56:16+01:0019 jan 2021, 8:04|Kategorier: Debatt, Notis|

Är vi tillräckligt förberedda inför ett värre hot än Coronapandemin?

Publicerat i Sydsvenskan måndagen den 30 november 2020 under ”Åsikter” I skuggan av den förödande coronapandemin ska riksdagen fatta beslut i december om hur vi ska återuppbygga vårt nedmonterade försvar under de närmaste fem åren. Ett viktigt beslut för att kunna möta ett ännu värre hot än coronan – nämligen krig. Regeringens förslag till beslut efter år av diskussioner mellan partierna har tyvärr blivit ett otillräckligt och urvattnat kompromissförslag som oppositionen inte ställer sig bakom. Det är visserligen riktigt att det är en historisk satsning på försvaret men det är från en mycket låg nivå. Regeringens förslag innebär att Sverige [...]

2021-01-19T08:07:11+01:003 dec 2020, 13:46|Kategorier: Debatt, Notis|

Framtidens Hemvärn

På morgonen den 14 februari arrangerade AFF ett seminarium om "Framtidens Hemvärn" där Rikshemvärnschefen Generalmajor Stefan Sandborg och Dagens Industris politiska redaktör PM Nilsson reflekterade kring alltifrån driftvärn och personalförsörjning till cyberhemvärn och jämställdhet. Tack till alla morgonpigga åhörare som bidrog med intressanta frågor!

2020-02-20T12:36:29+01:0020 feb 2020, 12:36|Kategorier: Debatt, Notis|

Analys av Försvarsberedningens rapport i Almedalen 2019

Försvarsforum i Almedalen Tydliga var budskapen att säkerhetssituationen representerar något som är här och nu samt att det kommande beslutet kommer att återspegla balansen mellan nödvändiga förstärkningar av Sveriges totalförsvar och det politiskt möjliga, skriver Tommy Jeppsson. […]

2019-10-04T09:21:06+02:004 jul 2019, 19:08|Kategorier: Debatt, Notis|

Utmaningar i allvarstid – Rikskonferensen 2019

Säkerhetsfrågornas ökade betydelse märks i vårt land. Myndigheterna med säkerhet på agendan liksom, som det uttrycktes, ”finansdepartementets ökade uppmärksamhet”, utgör tämligen handfasta bevis för detta. Något som krävs inte minst utgående från att närområdesperspektivet innefattar nordområdets ökande betydelse, höjd spänningsnivå i östersjöregionen och blickar vi i sydlig riktning handlar det om effekterna från migrationsströmmarna, skriver Tommy Jeppsson. Den internationella miljön liksom den i vårt närområde har, jämfört med situationen tidigt 2018, inte undergått någon påtaglig förbättring, varför allvaret i de budskap som förmedlades under innevarande års Rikskonferens tydligt kunde kännas av såväl hos föreläsare som konferensdeltagare. Det är ett bestående [...]

2019-01-16T12:06:13+01:0016 jan 2019, 9:53|Kategorier: Debatt, Notis|
Till toppen