Nu kan du lyssna på det nionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Fredrik Lindgren, som arbetar på avdelningen Försvarsanalys på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), prata om civilt försvar.

Under avsnittet berättar Fredrik bland annat om hur det går med återuppbyggnaden av det civila försvaret, vad det civila försvaret är för någonting och hur det skiljer sig från krisberedskapssystemet och mycket annat.

Du hittar avsnittet här