Nu kan du lyssna på det tjugosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Karlis Neretnieks berätta om den moderna krigföringen. Under avsnittet tas det bland annat upp ett antal scenarion som Kungliga krigsvetenskapsakademin tagit fram gällande hur det skulle kunna gå till om Ryssland väljer att angripa Sverige. I avsnittet tittas det också närmare på tre olika konflikter som pågår ute i världen och Karlis ger sin syn på vilka typer av krigföring som förekommer i de olika konflikterna. Under samtalet tas även upp hur ideologier och olika parters perspektiv påverkar hur man för krig och även hur kampen mellan olika ideologier kan vara underliggande orsaker till de konflikter man ser ute i världen idag.

Du kan lyssna på avsnittet här: http://www.ikrigochfred.se/index.php/2017/03/12/avsnitt-27-ett-samtal-med-karlis-neretnieks-om-den-moderna-krigforingen/