Bosse Jifält lämnar befattningen som kanslichef den 17 augusti. Olle Schylander tillträder tjänsten som kanslichef den 20 augusti. Olle har varit pensionär i drygt sex år. Sista befattning som aktiv officer var som avdelningschef i Försvarsmaktens logistikstab. Olle har sedan mitten på 90-talet haft en rad befattningar kopplade till Försvarsmaktens utlandsmissioner såväl nationellt som internationellt. Värt att nämna är chefskap för FN:s observatörsstation i Damaskus med 50 militära observatörer plus ett antal civila FN-anställda samt kontingentschef för Svenska insatsstyrkan i Afghanistan (FS 06 och 07). Sedan pensionering har Olle vid flera tillfällen och årslånga perioder, som reservofficer, arbetat inom logistik samt utbildnings- och övningsverksamhet i Försvarsmakten.