AFF:s GS Anna Wieslander deltog den 12–16 augusti på den så kallade ”Solbackakursen”, en kurs som har syftet att stärka förståelsen för Sveriges säkerhetspolitik, säkerhetspolitiska intressen och svensk krisberedskap. Kursen arrangeras av Försvarshögskolan, på uppdrag av Försvarsmakten och MSB, och deltagare på kursen är ledande personer från både den offentliga samt privata sektorn.

Värdar för kursen och närvarande under dagarna var överbefälhavare Micael Bydén, och Generaldirektören för MSB Dan Eliasson. Vicerektor för Försvarshögskolan, tillika styrelseledamot i AFF:s styrelse, Ewa Skoog-Haslum, här på bild med Anna Wieslander, ansvarade för kursens genomförande.