Det blev ett mycket uppskattat evenemang när Lars Wilderäng föreläste i Kalmar den 18 oktober. Han är anlitad som föreläsare vid myndigheter, organisationer och företag. Han är även en framgångsrik författare till ett flertal böcker. Ämnet för kvällens föreläsning var NÄR KRIGET KOMMER.

Han gjorde inledningsvis en genomgång av händelser och situationer i vårt land och i vår omvärld. Några exempel var inledningen på kriget i Georgien, Rysslands annektering av Krim, det ännu pågående kriget i Ukraina, upprustningen i Kaliningrad, några känsliga gränsfrågor och etniska problem mellan de baltiska staterna och Ryssland. I de baltiska staterna och Polen är närvaron av NATO-förband en viktig tröskelhöjande faktor. De ryska oljeledningarna i Östersjön är för Ryssland en mycket viktig strategisk maktfaktor. Ryssland visar även sin militära styrka med att t ex omgruppera Ishavsflottan till Östersjön och genomföra skenanfall med strategiskt flyg.

Mot denna bakgrund ställde Lars Wilderäng frågan: Vilken konflikt skall vi förbereda oss för?

Historiskt har vi förberett oss för fel krig. Under det kalla kriget var vi förberedda för ett konventionellt krig med möjlig insats av kärnvapen i begränsad omfattning. Senare forskning har visat att Sovjetunionen och Warszawapakten förberedde ett massivt kärnvapenkrig, inledningsvis med 5 000 kärnvapen. Nu är det som kallas Hybridkriget det mest aktuella. Nästa krig, när det kommer, kommer att vara något helt nytt.

Efter 20 års omfattande nedrustning fordras nu omfattande åtgärder, både långsiktiga och omedelbara. Man har börjat planera igen, men hittills otillräckligt. Som avslutning visades dock några positiva exempel på påbörjade åtgärder. Efter frågestund avslutades föreläsningen, som följdes av 88 intresserade åhörare. Därefter vidtog en trivsam eftersits med 70 deltagare.

Lars Wilderäng föreläser i Kalmar 18 oktober 2018. Foto: Birger Jägtoft.

Text och bild: Birger Jägtoft