Torsdag den 4 april kl 1300 kör vi igång, Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet.

Årets rubrik: SÄKERHET I ETT NATIONERNAS EUROPA SOM ÅTERUPPSTÅR – HÅLLER MÅNGSIDIGHETEN PÅ ATT FALLA SÖNDER?

Som vanlig är det gratis och det bjuds på kaffe och annat.

Läs hela programmet »