Den 7 oktober medverkar AFF:s generalsekreterare Anna Wieslander i ett seminarium arrangerat av Kungl Krigsvetenskapsakademien. Webbsändningen går att följa här. Under hela sändningen kommer det att finnas möjlighet att chatta med de föredragande.

Det Kalla krigets slut innebar också slutet för det bipolära internationella systemet. USA blev hegemonen med global dominans. Vilken strategi valde USA i den unipolära situation som plötsligt uppstod? Hur påverkade det världen och Europa? Och hur kan utfallet av det stundande amerikanska presidentvalet inverka på amerikansk strategi framöver? Det är huvudfrågorna som Anna Wieslander avser att besvara i sitt anförande.

Program

Klockan Programpunkt Medverkande
16.00 Välkomsthälsning Andre styresman Björn von Sydow
16.05 USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa Ledamoten Anna Wieslander
16.55 Paus
17.00 Rymden bör nyttjas mer för svenskt totalförsvar Ledamoten Mats Helgesson och professor Christer Fuglesang
18.10 Paus
18.15 Inför kommande försvarsbeslut Andre styresman Björn von Sydow
18.45 Avslutning