Det var ett informativt och omtumlande föredrag för fortsatt viktig diskussion som föredragshållaren Gudrun Persson, Rysslands-expert vid FOI, framförde i Växjö.
Foto: Bengt-Göran Svensson

”Ryssland – ett hot mot Sverige?” var rubriken när Allmänna Försvarsföreningen (AFF) i Kronoberg bjöd in till möte nu senast. Gäst var Rysslands-experten och forskningsledaren vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) Gudrun Persson. Hon är känd för sin forskning och förmåga att lättfattligt berätta om den och hon lockade därför en stor publik i Växjö. Hon hälsades välkommen av ordföranden Kristina Zetterström.

Vad blev svaret på hennes fråga i rubriken då? Jo, ett ja! Sverige måste nu och framöver tänka till rejält och snabbt rusta sig inför framtidens behov. Men Ryssland är inte bara ett hot mot Sverige utan hela Västvärlden inklusive EU, detta är inte minst viktigt för länderna kring Östersjön att notera. Det är också en påminnelse om att särskilt Gotland har ett strategiskt betydelsefullt läge. Den slutsatsen drar jag av Gudrun Perssons sakliga och informativa, men också för mig omtumlande föredrag.

Här är några av Gudrun Perssons ingångar inför vår fortsatta planering av det svenska totalförsvaret:

Bestialiskt angrepp på Ukraina

Det bestialiska angreppet på Ukraina var planerat sedan länge, men vi var inte förberedda trots varningssignaler. Den konflikt vi har mellan Ryssland och Väst utmanar i grunden vår demokrati med dess värden om frihet för varje land och är resultatet av det val Ryssland gjorde redan för 20 år sedan. Så varför har vi inte lyssnat?

Angreppet på Ukraina är en del av en större plan som kommer att få långgående konsekvenser för oss och är ett mycket mörkt kapitel i Europas historia som bara börjat. Det långsiktiga målet för Putin är att tillskansa sig politisk kontroll över alla länder som har ett historiskt band till det ryska imperiet. Kriget i Ukraina är Vladimir Putin och hans närmaste krets ansvarig för.

Ryska imperiet åter

För Ryssland är den nuvarande säkerhetsordningen med EU och Nato som grund ohållbar. Detta finns dessutom inskrivet i den ryska militära doktrinen sedan 2010. Putin vill få några stormakter att dela in världen i sina egna respektive intressesfärer. Wienkongressen 1815 och Jalta 1945 står som förebilder. Den ryska inre repressionen och den yttre aggressionen samverkar och förstärker varandra. För Putin handlar det om att återupprätta det gamla ryska imperiet. Och de nya ryska kraven på en ny säkerhetsordning i Europa innebär att här måste alla andra alternativ bort och att små stater har spelat ut sin roll.

Sett i ryskt perspektiv är västvärlden på tillbakagång, inte minst USA har mist sina muskler och därför är tidpunkten äntligen rätt för att flytta fram de ryska positionerna. Nu är det dags att rätta till historiska orättvisor och ta befälet igen. Putin menar att Ryssland är omringat av ett fientligt Väst. Kravlistan är ryskt herravälde över hela Östeuropa, inklusive Östersjön och Svarta havet och de europeiska ländernas säkerhet skall diskuteras över huvudet på Europa och små stater göre sig icke besväret att vara med. Ryssland har tyvärr haft viss framgång för de för nu samtal med USA och Nato i dessa frågor som dessa egentligen inte alls ens vill diskutera.

Detta var en del av det resonemang Gudrun Persson initierade för oss under sitt framträdande i Växjö i IOGT-NTO-huset vid Vattentorget, som har en blivit en samlingspunkt för diskussioner om stort och smått i vår stad och i världen.

Text: Kjell Göthe

Bildtext: Det var ett informativt och omtumlande föredrag för fortsatt viktig diskussion som föredragshållaren Gudrun Persson, Rysslands-expert vid FOI, framförde i Växjö.

Foto: Bengt-Göran Svensson