Allmänna Försvarsföreningen i Östergötland bjöd in till ett höstseminarium på temat civilt försvar med fokus på uppbyggnaden av det civila försvaret och det säkerhetspolitiska läget. I seminariet deltar Camilla Asp, Överdirektör MSP, samt Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland. Seminariet följ av en paneldebatt tillsammans med Tiina Johansson, Utredare, Transportstyrelsen; Paul Håkansson, Kommundirektör, Linköpings kommun; samt Sofie Pilemalm, Professor vid Linköpings Universitet. Deltagarna drog även lärdomar av kriget i Ukraina som bland annat visar vikten av folkets försvarsvilja och insikt i innebörden av en förlust.