Den 16 januari bjöd AFF Kalmar län in till föreläsning i Västervik med överstelöjtnant Joakim Paasikivi. Ämnet för kvällens mycket välbesökt föreläsning var ”Rysslands utmaning av den europeiska säkerhetsordningen – Kriget mot Ukraina”.

Joakim Paasikiv är lärare i militär strategi på Försvarshögskolan i Stockholm. Han har ofta anlitats av media att som expert kommentera det ryska angreppskriget på Ukraina.
Åren 1979–1980 gjorde han värnpliktsutbildning vid svenskspråkiga Nylands brigad i Finland och på Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaurs garnison.
Under sin karriär har Paasikivi bland annat varit sektionschef och sedan chef för en underrättelse- och säkerhetsgrupp på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Tidigare har han varit lärare vid Baltic Defence College i Estland.
Han är sonsons son till Finlands tidigare president Juho Kusti Paasikivi.