Att bli fullvärdiga medlemmar i Nato innebär inte bara ett paradigmskifte för Sverige och Finland. Det skapar dessutom nya möjligheter för alliansen att trygga säkerheten i norra Europa. Därför bör Nato ta chansen att skapa en solid avskräcknings-”bubbla” över hela norra Europa.

I en färsk rapport för Atlantic Council, ”How Allied Sweden and Finland Can Secure Northern Europe”utvecklar Anna Wieslander, Eric Adamson och Jesper Lehto utifrån ovan analys och rekommendationer. I det följande redovisas ett sammandrag på svenska: https://kkrva.se/nato-bor-skapa-en-avskracknings-bubbla-over-norra-europa/