”Anna Wieslander säger att processen dragit ut på tiden på ett sätt som hon inte riktigt hade väntat sig.”

AFF Generalsekreterare medverkar i Sveriges Radio podd Gräns ”När Sveriges ansökan satte Natos principer på prov” tillsammans med Joakim Paasiviki, Överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan.

Lyssna på poddavsnittet här: https://sverigesradio.se/avsnitt/nar-sveriges-ansokan-satte-natos-principer-pa-prov-grans