Under förra veckan pågick Almedalsveckan i Visby, och AFF befann sig på plats. Den 26 juni anordnade AFF inom ramen för Försvarsfoum, dvs i samarbete med KKrVA och Folkutbildarna, ett seminarium på tema: ”Hur ska totalförsvaret försörjas?”, som går att ta del av här!