Vid vårens försvarsforum i Malmö deltog, från vänster, generalmajor Karlis Neretnieks samt från försvarsutskottet: Åsa Lindestam (S), Allan Widman (L) och Roger Richtoff (SD). Foto: Pontus Persson.