Lars Wilderäng föreläser i Kalmar 18 oktober 2018. Foto: Birger Jägtoft.