Laddar Evenemang

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland och Flygvapenmuseum inbjuder personer och organisationer som är intresserade av samhällssäkerhet till ett seminarium i Linköping.

Seminariet föregås av länsavdelningens stämma där medlemmar i föreningen är välkomna att delta. Övriga är välkomna att lyssna.

Informationspåverkan som vapen – en pågående vilseledning i vår vardag

Ett försämrat omvärldsläge har ökat behovet av att höja kunskapen om hur samhällsfunktioner kan identifiera, förstå och möta informationspåverkan. Påverkanskampanjer har blivit allt mer sofistikerade och kan användas såväl i fredstid som i krig. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap definierar informationspåverkan som: ”Aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Informationspåverkan utnyttjar samhällets sårbarhet och kan utmana befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter eller andra nationella intressen.”

Program

Start kl 1810

 1. Välkomsthälsning
  Ordförande i allmänna försvarsföreningen i Östergötland, Landshövding Carl Fredrik Graf.
 2. Informationspåverkan mot Sverige
  Presentation av Anton Lif, Projektledare för ”Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft 2017 – 2018”. Försvarsutbildarna.
 3. Hur motverkas vilseledning
  Presentation av Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör Linköpings Universitet.
 4. Panelsamtal och frågestund
  Moderator: Chefredaktör Widar Andersson, Folkbladet.

Hålltider

17.30 Insläpp
18.00 Länsavdelningens årsstämma
18.10 Seminariet inleds
19.45 Seminariet avslutas

Anmälan

Vi förordar att du anmäler dig via epost. För medlemmar i allmänna försvarsföreningen till Göran Grönberg, gogro@hotmail.com (mobil 0705220253). Medlemmar i Försvarsutbildningsförbundet anmäler sig enligt ordinarie rutiner.

Varmt välkommen!


Kallelse till Länsstämma 2019

Samling kl 1800 i Flygvapenmuseum, Malmslätt, Linköping.

 1. Stämmans öppnande.
 2. Verksamhetsberättelse 2018 med plan för 2019.
 3. Val av styrelse:
  Förslag: Omval av ledamöterna Sven Lindgren, Lars Jagerfelt, Linn Lichtermann, Mattias Ottosson, Betty Malmberg och Thomas Ljungqvist.
  Göran Grönberg har avböjt omval.
  Nyval av Carl Fredrik Graf som ordförande och Christian Winkler som ledamot.
 4. Stämmans avslutande.

Följ allmänna försvarsföreningen Östergötland på Facebook

Dela nyheten! Välj din plattform!