Laddar Evenemang
Sverker Göranson

Sverker Göranson

Allmänna försvarsföreningen i Kalmar län inbjuder till föreläsning med Sverker Göranson.

Sverker Göranson är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin sedan 2002. Han tillhör avdelning I och valdes till styresman för akademin 2018.

Han tog officersexamen som primus vid Kungliga Krigsskolan Karlberg 1977 och har därefter tjänstgjort i pansarförbanden som plutonchef, kompanichef och ställföreträdande bataljonschef med specialisering på stridsvagnssystemet. Vidare har tjänstgöring genomförts på såväl försvarsområdesstab som på markoperativ avdelning på militärområdesstab. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning samt chefsutbildning vid US Army Command and General Staff College där han också blivit invald i Hall of Fame för internationella officerare.

Sverker Göranson tjänstgjorde 1995–96 i UNPROFOR och IFOR i Bosnien. Han var brigadchef för Livgardesbrigaden efter vilket följde drygt tre år som arméattaché i Washington DC 2000–03. Vid återkomst till Sverige var befattningen planeringschef vid Högkvarterets  Strategiledning. Göranson var Arméinspektör 2005–07. Därefter var han chef Högkvarteret och stabschef 2007–09. Slutligen var Göranson under 6,5 år från mars 2009 till sin pension 1 oktober 2015 Sveriges Överbefälhavare.

Efter föreläsningen finns möjlighet till frågor och diskussion i samband med ärtsoppa, pannkaka, lättöl/vatten och kaffe till subventionerat pris 60 kr. Mot tillägg av 40 krerbjuds ett glas varm punsch.

Anmälan till 073-667 57 22 eller dan.fogby@hotmail.com senast den 21/3. OBS! Ange om du också deltar på eftersitsen.

Dela nyheten! Välj din plattform!