Laddar Evenemang

Samuel Palmblad

Samuel Palmblad, Enhetschef byggnadsvård, Kulturparken Småland. Foto: Privat

Det totalförsvar vi hade

Totalförsvaret i Sverige består idag av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive stridshandlingar på svenskt territorium.

Under det kalla kriget förberedde sig Sverige på ett eventuellt tredje världskrig genom att inrätta krisberedskap, totalförsvar och eget kärnvapenprogram medan stormakterna kapprustade. Hur såg totalförsvaret ut då? Vad fanns det för ingående delar på plats i Kronoberg? Samuel Palmblad kommer under kvällen ge oss en bild av det totalförsvar vi tidigare hade och de byggnader som skapats för detta.

Torsdagen den 27 februari, kl 1830
i Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd, Växjö

Välkomna!

Allmänna Försvarsföreningen och Försvarsutbildarna

Dela nyheten! Välj din plattform!