Laddar Evenemang

Samtliga medlemmar i Allmänna Försvarsföreningens länsavdelning i Kronobergs län kallas till stämma för länsavdelningen.

Datum Torsdagen den 27 februari, 2020
Tid Klockan 18.00
Plats Sigfridsalen i Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd, Växjö

Enligt §4 i gällande stadga för Allmänna Försvarsföreningen gäller att ”En länsavdelning organiseras om möjligt i varje län. För att leda verksamheten inom länsavdelning utses inom länet en styrelse med ordförande och sekreterare samt ytterligare minst en ledamot. Styrelse utses vid länsavdelnings stämma, som genomförs senast den 15 april.”

Efter stämman anordnas föredrag enligt separat inbjudan »