Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Kan en motståndare spärra tillflödet av livsmedel och andra förnödenheter? Hur stor är risken för cyberattacker, påverkansoperationer, sabotage och militära angrepp? Vilka åtgärder behöver vi göra för att minska riskerna?

Möt AFF tillsammans med Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien på seminarium i Almedalen.

Medverkande är

  • Björn von Sydow, Ordförande, Försvarsberedningen
  • Michael Claesson, Generalmajor, Försvarsmakten
  • Camilla Asp, Avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Robert Dalsjö, Forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
  • Sverker Göranson, Styresman, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA
  • Kristina Syk, Styrelseledamot, Allmänna Försvarsföreningen, AFF
  • Anna Wieslander, Moderator, Allmänna Försvarsföreningen, AFF

Mer information finns på http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55859

 

FörsvarsForum är ett samarbete mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Svenska Försvarsutbildningsförbundet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA). FörsvarsForum startade 2014 som ett försvarsupplysningsprojekt inför försvarsbeslutet 2015 och har fortsatt sedan dess. Målet med FörsvarsForum är att upplysa allmänheten i försvarspolitiska frågor. Idag debatteras Försvarsberedningens slutrapport vad gäller avspärrning, cyberattacker, påverkansoperationer, sabotage och militära angrepp. Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas. Med utgångspunkt i bland annat försvarsberedningens rapporter utformar regeringen sina förslag till riksdagen. Den 14 maj 2019 lämnade beredningen en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.