Laddar Evenemang

För att uppmärksamma hemvärnets växande roll i det svenska försvaret arrangerar Allmänna Försvarsföreningen (AFF) den 14 februari i Stockholm ett seminarium om hemvärnet. Tillsammans med Rikshemvärnschefen Generalmajor Stefan Sandborg och PM Nilsson från Dagens Industri diskuterar vi vad som behöver göras för att Sverige ska ha ett väl fungerande hemvärn i framtiden.

Hemvärnet har en central roll i Försvarsmakten, men allmänheten har en ganska låg kunskapsnivå om vad hemvärnets roll är i det svenska försvaret.  Hemvärnsförbanden omfattas idag av ca 21 000 soldater och föreslås öka till 25 000 hemvärnssoldater enligt Försvarsberedningens rapport. Rapporten föreslår även att ”hemvärnet måste ges ett stort ansvar att inom givna ramar självständigt kunna göra prioriteringar och identifiera behov”. För att uppnå de mål som uttalas i rapporten, exempelvis en krigsorganisation om minst 25 000 soldater och att i fredstida kriser kunna kalla in hemvärnsförband, måste en diskussion föras om hur framtidens hemvärn ser ut.

Seminariet kommer ta upp frågor såsom:

  • Är dagens hemvärn ändamålsenligt? Vad är de största utmaningarna?
  • Är det frivilliga engagemanget tillräckligt stort för att tillfredsställa personalförsörjningen i hemvärnsförbanden?
  • Vilka är de största utmaningarna kring att Hemvärnet ska ha en större möjlighet att stödja samhället vid fredstida kriser?

Anmäl dig genom att maila till elin.schiffer@aff.a.se, senast den 7/2/2020.

Inbjudan riktar sig främst till AFF:s medlemmar, men i mån av plats även till övriga med intresse för försvarsfrågor.

Datum: 14 februari 2020
Plats: SAAB Huvudkontor, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm.

Program

08:15-08:30 Registrering, inkl. servering av frukostfralla och kaffe.

08:30-08:35 Inledningsord

  • Representant från SAAB (TBA)
  • Elin Schiffer, Projektledare, Allmänna Försvarsföreningen

08:35-09:15 Paneldiskussion om framtidens hemvärn

  • Generalmajor Stefan Sandborg, Rikshemvärnschef
  • PM Nilson, Politisk redaktör på Dagens Industri

09:15-09:30 Frågestund

09:30 Seminariet slut.