Laddar Evenemang

PAX NORDICA 2019 – Säkerhet i ett nationernas Europa som återuppstår – håller mångsidigheten på att falla sönder?

Under en trettioårsperiod har den politiska fantasin bland europeiska ledare dominerats av idéer och föreställningar om gemenskaper. Under ännu längre tid har önskvärdheten av internationell organisering, t.ex. inom ramen för EU, NATO och WTO för att säkerställa stabilitet och fred utgjort grundbulten. På väg mot 2020-talet börjar emellertid ett antal händelser och handlingar skaka om fundamentet. EU vacklar fortfarande efter vågen av massimmigration under senare tid samtidigt som både väpnad konflikt och snabb politisk förändring pågår i de östra delarna av Europa. Brexit prövar EU:s grundläggande struktur. NATO är utsträckt och involverat i en rad regionala konflikter samtidigt som en intern debatt om budgetfrågor frestar på medlemsstaterna. Det amerikanska ledarskapet inom NATO, så länge uppfattat som en självklarhet, ifrågasätts t.o.m. av USA:s president. Världshandelsorganisationen WTO tvingas inte bara konkurrera med asiatiska initiativ kring tillväxt och ledarskap, särskilt från Kina, men också med olika former av intern opposition gällande hur tillväxt och välstånd kan säkerställas i den nya globala ordningen. Nationalismen växer i stora delar av världen.

Kan multilaterala säkerhetsgarantier överleva, eller på något sätt anpassas? Har demokratin förlorat sin roll som gemensam grund för fredliga partnerskap? Vilka andra gemenskapsgrunder kan erbjuda säkerhet och stabilitet? Är Ryssland en vinnare om nationalism och bilateralism övertrumfar multilateralism i Europa? Borde Tyskland upprusta och inta en mer kraftfull roll i den europeiska säkerhetsstrukturen? Har balansen mellan kärnvapen och cybervapen som avskräckningsmedel förändrats? Har migrations- och miljöfrågor någon chans på de framväxande, alltmer nationellt präglade politiska dagordningarna i Europa?

Program och övrig information »