Laddar Evenemang
Allmänna Försvarsföreningen i Östergötland hälsar välkommen till ett seminarium med överstelöjtnant Peter Lidén, som talar om Rysslands krig mot Ukraina.
Tid: 29 maj klockan 18.00-19.30
Plats: Flygvapenmuseet, Linköping
Peter Lidén är överstelöjtnant i Amfibiekåren och tjänstgör för närvarande vid Försvarshögskolan. Han var Sveriges försvarsattaché till Ukraina, Georgien respektive Moldavien under åren 2015-2019 och kommer att tala om Rysslands krig mot Ukraina och några av dess säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige.
Efter föreläsningen kommer ges tillfälle att ställa frågor. Debatten modereras av AFF styrelseledamot Bo Andersson.
Anmälan: Du som är medlem i Allmänna Försvarsföreningen anmäler dig via e-post, ostergotland@aff.a.se senast den 19 maj.
Varmt välkommen!
Styrelsen AFF i Östergötland

Dela nyheten! Välj din plattform!