Laddar Evenemang

Generalmajor Gunnar Karlson, Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Foto: TT

Generalmajor Gunnar Karlson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Den svenska militära underrättelsetjänsten bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelsetjänst som syftar till att ge underlag som stöd till svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt att kartlägga yttre hot mot Sverige. Musts analyser och bedömningar delges ett antal mottagare, varav de främsta är regeringen och överbefälhavaren.

Under detta föredrag kommer Gunnar Karlson att ge oss en förståelse för vad det egentligen är som underrättelsetjänsten gör.

Välkomna!
Allmänna Försvarsföreningen och Försvarsutbildarna