Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Sverof sydost inbjuder till information om händelsen i Karlskronas östra skärgård oktober/november 1981.

Dåvarande chefen för Op-sektionen i Kustartilleristaben, BK/Fo15 stab, överstelöjtnant Rolf Lindén beskriver några självupplevda dramatiska dagar på en arbetsplats i kalla krigets skugga. Han avslöjar operationens egentliga omfattning och uppseendeväckande, nya uppgifter om intrånget; som blev en världssensation och en politisk väckarklocka.

Anmälan

Senast måndag 11/3 till Björn Hagberg
Epost hagberg.bjorn@hotmail.com
sms/mobil 0705-87 53 26

Detta är ett samarbete mellan AFF Blekinge län, AFF Kalmar län, Föreningen Norden Kalmar, Försvarsutbildarna i Kalmar län, Kalmar regementes kamratförening, Kalmar flyghistoriska sällskap och arrangören Sveriges reservofficersförbund i sydöstra Sverige (SVEROF Sydost).