Rysslands utmaning av den europeiska säkerhetsordningen – Kriget mot Ukraina

IOGT-NTO-lokalen vid Vattentorget i Växjö

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning Kronoberg inbjuder till föredrag: Rysslands utmaning av den europeiska säkerhetsordningen – Kriget mot Ukraina Tidpunkt: Torsdagen den 30 mars. Föredraget börjar kl 1800. Icke medlemmar bereds tillträde från kl 1745, upp till sammantaget 200 personer (max tillåtna antal personer i lokalen). Först till kvarn. Plats   IOGT-NTO, Vattentorget 1 i Växjö Överstelöjtnant Joakim Paasikivi