AFF:s GS Anna Wieslander om Sveriges försvarssamarbete med USA - 1 år med Trump