Välkommen till AFF2019-07-04T19:14:38+02:00

Utmaningar i allvarstid – Rikskonferensen 2019

16 jan 2019, 9:53|

Säkerhetsfrågornas ökade betydelse märks i vårt land. Myndigheterna med säkerhet på agendan liksom, som det uttrycktes, ”finansdepartementets ökade uppmärksamhet”, utgör tämligen handfasta bevis för detta. Något som krävs inte minst utgående från att närområdesperspektivet innefattar nordområdets ökande betydelse, höjd spänningsnivå […]

Den transatlantiska länken kan avskräcka fienden

5 dec 2018, 13:08|

I maj 2018 undertecknade Sverige, Finland och USA en trilateral avsiktsförklaring kring fördjupat försvarssamarbete i Östersjöområdet.

– Detta avtal kan ha en avskräckande effekt på en eventuell angripare, fastslog kommendör Jonas Wikström vid ett möte med Allmänna försvarsföreningen i Skåne.

Mötet om […]

Försvarsindustrins betydelse för svensk försvarsförmåga

27 nov 2018, 12:38|

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna och Flygvapenmuseum den 19 november 2018 ett seminarium där försvarsindustrin var i centrum.

Carl-Henrik Arvidsson, strategichef vid Saab, svarade för inledningsanförandet där han belyste Saabs verksamhet och produkter som omfattar inte […]