Välkommen till AFF2019-06-14T11:38:43+02:00

Krister Andrén skriver i SvD

7 Nov 2018, 11:54|

AFFs styrelseledamot Krister Andrén, i SvD Säkerhetsrådet, skriver om '"krigsavhållande förmåga": https://www.svd.se/darfor-behover-vi-en-krigsavhallande-troskelformaga, i SvD 2018-10-24.