Årligen anslås 42 miljarder kronor till det svenska försvaret. Men vi behöver lyfta anslaget till 52 miljarder. Då skickar vi en tydlig signal till omvärlden att vi har förmågan att försvara oss.

Detta betonade Allan Widman (FP), ordförande i Riksdagens försvarsutskott, när han den 9 mars gästade Allmänna försvarsföreningen i Skåne.

I samarbete med Försvarsutbildarna i Skåne hölls mötet och AFF:s årsstämma på Malmö frivilliga försvarscenter (f d Lv 4), där 60-talet intresserade slöt upp. Ämnet var”Försvarsbeslut 2015 – ett försvarspolitiskt vägval”.
När Allan Widman blev riksdagsledamot för tretton år sedan var försvaret inte någon het fråga. Den senaste tiden har dock varit ”omtumlande och skrämmande”, inte minst beroende på Rysslands upprustning och dess aggressiva politik mot grannländerna.
– Vi behöver arbeta med andra länder om vår säkerhet, och hjälpen kan bara komma från Nato. Folkpartiets mål är att vi ska bli Nato-medlemmar under denna mandatperiod, fastslog Allan Widman.

Han anser att Sverige, strategiskt sett, är en ö och inte en halvö. Flygvapnet är därför den enskilt viktigaste komponenten i vårt försvar. Varje flygtimme är värdefull för att uppnå god stridsförmåga.
Beträffande marinen, så befarar Widman att vi inte får någon helikopter för ubåtsjakt före år 2020. Därför bör vi omedelbart skaffa Seahawk-helikoptrar, det vill säga ”köpa från hyllan”.

Plikt och frivillighet

En fråga som diskuterades är landets brist på soldater. Av en styrka på 28.200 militärer har endast hälften rekryterats. Enligt Allan Widman kan en kombination av plikt och frivillighet underlätta framtida rekrytering; dock tror han inte på att återinföra allmän värnplikt.
Michael Nilsson, chef för P 7 i Revinge, sa att detta regemente i dag har 500 välutbildade soldater gripbara samt fyra hemvärnsbataljoner med totalt 2000 man; i Sverige finns det cirka 20.000 hemvärnsmän.

Vi måste bygga vår operativa förmåga på det vi har, trots att försvaret fått ett sparbeting på 500 miljoner kronor, sa Nilsson.
Under kvällen framkom vikten av att försvarsviljan i landet måste öka, eftersom den hänger ihop med försvarsförmågan. Någon tyckte att Försvarsmakten bör besöka fler skolor och informera eleverna om sin verksamhet.

Ny kvartett i styrelsen AFF i Skåne har lagt ett aktivt verksamhetsår bakom sig och ökat antalet medlemmar från 142 till 168.
Föreningens styrelse fick fyra nya ledamöter, nämligen Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö stad, Lena Gartmark, chef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Revinge, Bengt Jansson, f d arméofficer, och Stig Rydell, flygvapenofficer.
Följande omvaldes: Mats Welff, Åhus, ordförande, Ola Fischer, Malmö, vice ordförande, Mats Hansson, Fjälkinge, Lennart Ljungfelt, Rynge, Pontus Persson, Simrishamn, och adjungerade ledamoten Michael Nilsson, P 7 Revinge.

 

aw2Allan Widman (FP), ordförande i Riksdagens försvarsutskott, gästade den välbesökta AFF-stämman på gamla luftvärnsregementet Lv 4.

 

 

 

 

 

 

 

CIMG2750

Vid AFF Skånes årsstämma välkomnades två nya ledamöter, frånvänster: Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö stad, och Bengt Jansson, f d arméofficer, medan veteranerna Arne Hansson och Liv Lindholm avtackades av ordföranden Mats Welff.

 

 

Text och foto: Pontus Persson