Även i år deltar AFF i Almedalen – kom och lyssna och ställ frågor. Vi kommer även att websända.

ALMEDALEN 2015

 

Allmänna Försvarsföreningen var en av initiativtagarna till att starta ett projekt i Almedalen med säkerhets- och försvarspolitik i fokus. Resultatet blev Försvarspolitisk arena som startade 2012. Redan första året blev en succé med nästa 30 seminarier och många tusen som följde websändningarna. Nu är det fjärde året som verksamheten bedrivs och Allmänna försvarsföreningen arrangerar tre seminarier på egen hand och tillsammans med andra. Samtliga seminarier finns även på (http://www.forsvarspolitiskarena.se/).

Här kan du följa seminarierna via websändningar

Allmänna Försvarsföreningen arrangerar följande seminarier:

Måndagen 29/6 kl 1300-1345 – Maktutövning med icke traditionella vapen

Att krigets första offer är sanningen är en gammal vetskap. Internet innebär att information kan spridas på ett helt annat sätt än tidigare. Vad som är sant eller falskt blir allt svårare att urskilja. Vilka utmaningar ställs myndigheter och media inför och vad måste vi som individer tänka på?

Medverkande: Fredrik Konnander, MSB. Gunnar Karlson, MUST/Försvarsmakten. David Bergman, Försvarsutbildarna/Psyopsförbundet. Ingrid Thörnqvist, utrikeschef, SVT.
Moderator: Stefan Ring, generalsekreterare, Allmänna Försvarsföreningen

Arrangörer: Försvarsutbildarna och Allmänna Försvarsföreningen

 

Tisdagen 30/6 kl 1145-1230 – Security Challenges in the Baltic region

 

During the Cold War there were a lot of military activities in the Baltic Region. After the dissolution of the Soviet Union this changed, but today we once again witness an escalation in and around the Baltic Sea. How shall we meet the challenges to peace and security in our immediate surroundings?

Medverkande: Wiesław Tarka, Ambassador, Embassy of Poland Stockholm. Artur Nowak-Far, Undersecretary of State, Poland. Jan Salestrand, State Secretary, Ministry of Defence. Martin Hurt, Deputy Director, International Center for Defence and Security Tallin. Katarina Tracz, Director, Stockholm Free World Forum (Frivärld).
Moderator: Stefan Ring, Secretary General, Swedish General Defence Association.

Arrangör: Allmänna Försvarsföreningen

 

Onsdagen 1/7 kl 1145-1130 – Försvarspolitik i en osäker omvärld

 

Försvarspolitiken är under förändring. Från fokus på konflikthantering utomlands är åter det nationella försvaret prioriterat. Är det så vi ska möta dagens och morgondagens utmaningar? Politiska ungdomsförbund diskuterar Försvarsmaktens roll i dagens säkerhetspolitik.

Medverkande: Hanna Cederin, förbundsordförande, Ung Vänster. Linda Nordlund, förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet. Gustaf Göthberg, internationell sekreterare, Moderata Ungdomsförbundet. förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund. Christian Carlsson, vice förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Mattias Kristenson, internationell ledare, Socialdemoratiska Ungdomsförbundet.
Moderator: Stefan Ring, generalsekreterare, Allmänna Försvarsföreningen

Arrangör: Försvarsforum (samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin)