Den 9 november hölls Frivärlds årliga säkerhetspolitiska konferens i Stockholm. Temat för evenemanget, där världsledande experter från Sverige, USA, Europa och Östersjöområdet samlats, var ”A New Order? Europe’s Emerging Security Landscape”.

Bland konferensens huvudtalare märktes Kurt Volker, tidigare USA:s Natoambassadör, nu chef för the McCain Institute, András Simonyi, Managing Director för Center for Transatlantic Relations vid Johns Hopkins University, tidigare Ungerns ambassadör till Nato och USA, Robert Pszczel, chef för NATO Information Office i Moskva och Jüri Luik, chef för International Center for Defense Studies i Tallinn.

Kurt Volker beskrev hur världen befinner sig i ett avgörande skede där den internationella världsordningen är starkt utmanad:

– Det är delvis resultatet av att Europa är i kris och att USA agerat alltför tillbakadraget, tillsammans kan vi göra mycket mer.

András Simonyi pekade på hur Ryssland framgångsrikt påverkar flera europeiska samhällen:

– Putin utnyttjar flyktingkrisen som ett tillfälle att splittra och söndra Europa. Låt honom inte göra det.

Flera av talarna talade om vikten av att Sverige och Finland går med i Nato.

– Antagandet att Sverige och Finland kan gå med i Nato närsomhelst är felaktigt. Om det uppstår en allvarlig kris i Östersjöområdet kommer många medlemmar att motsätta sig en utökning som omfattar fler utsatta länder, sa Jüri Luik.

Konferensen avslutades med en tyst minut till minne av Boris Nemtsov och andra mördade ryska dissidenter.

Se videoinspelningar från samtliga konferenspass här.
Listan över samtliga talare finns på konferenshemsidan.
Konferensprogrammet går att ladda ner här.

För frågor kontakta Katarina Tracz, chef för Frivärld:
0708 922 188, katarina@frivarld.se