Den 8 oktober genomförde Allmänna Försvarsföreningen i Kalmar ett mycket lyckat evenemang. Örlogskapten Niklas Wiklund föreläste över ämnet ”Ur takt med tiden”, svensk försvarspolitik kontra omvärldsutvecklingen under de senaste 15 åren. Niklas Wiklund är fartygschef i flottan, men är mer känd som försvarsdebattör under pseudonymen ”Skipper”. Niklas Wiklund började 2010 skriva om försvar och säkerhet på bloggen www.navyskipper.se. Antalet läsare växte snabbt och bloggen är i dag en av Sveriges mest lästa med försvarsrelaterat innehåll. Sedan 2014 är Niklas Wiklund även kolumnist på Svenska Dagbladet, där han skriver varannan vecka, och är dessutom regelbunden gästkrönikör på Blekinge Läns Tidnings ledarsida.

25 februari 2016 arrangerar AFF Kalmar län en ny föreläsning på temat ”Sverige och NATO” med Ann-Sofie Dahl. Hon är docent i internationell politik och Senior Research Fellow vid Center for Military Studies i Köpenhamn. Sverige omtalas emellanåt som NATO:s ”partner number one”. Trots ett stadigt ökande stöd i opinionsmätningarna sedan Ukrainakrisen inleddes, står ett svenskt medlemskap fortfarande inte på agendan. Varför är det så och hur ser Sveriges samarbete med NATO idag ut?