Allmänna Försvarsföreningen firar 125 år under 2015. Nummer fyra av Vårt försvar innehåller därför en blandning av historik, nutid och framåtblickande. Således artiklar om militärt försvar, civilt försvar, kvinnan i försvaret, försvarsindustrin samt styrningen av försvaret liksom hur officerare påverkat Försvarsmaktens utformning.