AFF har under 2015 som vanligt arrangerat en rad aktiviteter med en stor insats av de ideella krafter som utgör föreningens stora styrka. Ett stort tack till er alla som lagt ner både tid och energi på att skapa förutsättningar för information och en livaktig debatt i viktiga frågor.

Men även ett tack till alla medlemmar som deltagit i arrangemangen och bidragit med medlemsavgiften som gör allt möjligt. Vi är många, men vi behöver bli fler. Uppmana alla försvarsintresserade att bli medlemmar!

Här kan du se vad AFF har gjort under 2015 

Ladda ned verksamhetsredovisning