Nu kan du lyssna på det elfte avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet hör du Marcus Mohlin från Försvarshögskolan prata om specialförband. Han berättar även vad specialförband ägnar sig åt och vad som skiljer dem från reguljära förband. Du hör också om vilka som är de historiska föregångarna till dagens specialförband och vilken roll specialförbanden har i den moderna krigföringen.

Du kan lyssna på avsnittet här