Ett säkert vårtecken på Revingehed är att stridsvagnarna har återvänt till Södra skånska regementet P 7.

– Nästa år har vi en halv pansarbataljon här, säger överste Stefan Smedman, ny chef för regementet och militärregion syd.

Han är hoppfull vad gäller garnisonens och det svenska försvarets framtid. En anledning är att det skånska försvaret har förstärkts med stridsvagn 122 ur 72:a mekaniserade bataljonen.

– I grunden är det den tyska Leopardvagnen som vi har utvecklat ifråga om skydd och ledningssystem. För ett halvår sedan beslöt Försvarsmakten att åter sätta in stridsvagnar på Revingehed sedan dessa varit borta några år, förklarar Stefan Smedman.

– Revingehed var tidigare centrum för det skånska pansarförsvaret. Då är det mest logiskt att återinföra stridsvagnen hit. Möjligheterna att öva är också goda. Med hjälp av dragfordon kan vi inom ett par timmar ha 122:orna på Ravlunda skjutfält, som är juvelen i kronan, säger överste Smedman.

Målet är att ha en hel bataljon i stridsdugligt skick år 2020, då 22 stridsvagnar ingår. Därutöver har regementet stridsfordon 90 och pansarterrängbil 360, som tillhör 71:a mekaniserade bataljonen. Denna skickar inom kort 250 soldater till FN-tjänst i Mali.

Övning på Rinkaby skjutfält

P 7 har idag 800 anställda, där av cirka 300 officerare, 400 soldater och 100 civilanställda. Till garnisonen hör också 650 tidvis

tjänstgörande soldater samt 2400 hemvärnsmän, som ska utbildas på Rinkaby skjutfält. Enligt uppgift har hemvärnsförbanden idag bra rekrytering och materiel.

Den positiva utvecklingen av försvaret var i fokus vid en träff i maj, då Allmänna försvarsföreningen i samarbete med Södra skånska regementet och Försvarsutbildarna lockade 60-talet intresserade till föredrag och materielvisning. Då fastslog överste Smedman att ”vi bygger jaget, laget och organisationen”, övertygad om att kvaliteten på Försvarsmaktens 25000 anställda kommer att höjas, allt inom budgetramen på cirka 43 miljarder kronor.

Regionalt samarbete

Stabschefen på P 7, överstelöjtnant Torkel Nordwall, berättade om militärregionens roll i utvecklingen av totalförsvaret. Region syd omfattar sex län, från Östergötland i norr till Skåne i söder.

– Vi behöver prata med länsstyrelserna vad gäller samhällsviktiga funktioner och stödet till Försvarsmakten och militärregion syd vid en höjning av beredskapen, säger Torkel Nordwall, som för ändamålet har en stab på 30-talet anställda.

Text och foto: Pontus Persson